Kontakt

Wheel Systems EMEA

Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa

+48 22 100 67 00

Wheel Systems Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224900, NIP 524-25-21-745, kapitał zakładowy: 50 100,00 PLN

Wheel Systems Inc.

39899 Balentine Drive, Suite 200
Newark, CA 94560

+1 (408) 320 0980

Kontakt ogólny

E-mail: info@wheelsystems.com

Kontakt handlowy

E-mail: sales@wheelsystems.com

Formularz kontaktowy

Interesują Cię nasze produkty? Skontaktuj się z nami