Deszyfrator ruchu SSL/TLS

Deszyfrator ruchu SSL/TLS umożliwia monitorowanie ruchu zaszyfrowanego. Integracja inspekcji SSL z systemami DLP/IDS/IPS umożliwia tym systemom wgląd w przesyłane dane. Rozszyfrowany ruch przechodzący analizowany jest pod kątem naruszeń bezpieczeństwa i przesyłanych treści. Możliwe jest wykrycie wirusów, nielegalne kopiowanie dokumentów poufnych, jak również ataków typu malware.

Urządzenia DLP/IDS/IPS nie rozszyfrowują ruchu sieciowego. Zaszyfrowany ruch przechodzący przez te urządzenia pomija mechanizmy kontroli. Nie ma wglądu do przesyłanych danych. Dopiero po rozszyfrowaniu ruchu urządzenia DLP/IDS/IPS mogą wykonać swoje zadanie ochrony przed zagrożeniami: atakiem czy wyciekiem informacji.

Sprawdź informacje na temat rozwiązania Wheel Lynx SSL/TLS Decryptor

Przykładowe zastosowanie rozwiązania deszyfratora ruchu SSL/TLS

  • podejrzana aktywność użytkowników na portalach społecznościowych
  • dostęp do Google apps poprzez protokół HTTPS
  • przeglądanie zasobów z wykorzystaniem protokołu HTTPS
  • dostęp do systemów web-based email.

Branże zastosowań:

Telekomunikacja

Finanse

Przemysł

Energetyka

Medycyna

Administracja publiczna

Budownictwo

Media

Formularz kontaktowy

Interesują Cię nasze produkty? Skontaktuj się z nami